نمایش 9–16 از 17 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

فیلتر تصفیه شنی ایمکس مدل P 450

4,120,000 تومان
 1. تصفیه استخر سرپوشیده تا 60 متر مکعب بر ساعت
 2. تصفیه استخر سرباز تا 40 مترمکعب بر ساعت
 3. برای تصفیه جکوزی پیشنهاد نمی شود
 4. جنس بدنه پلیمر یا HDPE مرغوب
 5. حداکثر دما :30 درجه سانتی گراد
 6. حداکثر فشار کاری :2 بار

فیلتر تصفیه شنی ایمکس مدل P 500

4,120,000 تومان
 1. تصفیه استخر سرپوشیده تا 75 متر مکعب بر ساعت
 2. تصفیه استخر سرباز تا 60 متر مکعب بر ساعت
 3. برای تصفیه جکوزی پیشنهاد نمی شود
 4. جنس بدنه پلیمر یا HDPE مرغوب
 5. حداکثر دما :30 درجه سانتی گراد
 6. حداکثر فشار کاری :2 بار

فیلتر تصفیه شنی ایمکس مدل P 400

4,120,000 تومان
 1. تصفیه استخر سرپوشیده تا 48 متر مکعب بر ساعت
 2. تصفیه استخر سرباز تا 32متر مکعب بر ساعت
 3. برای تصفیه جکوزی پیشنهاد نمی شود
 4. جنس بدنه پلیمر یا HDPE مرغوب
 5. حداکثر دما :30 درجه سانتی گراد
 6. حداکثر فشار کاری :2 بار

فیلتر تصفیه شنی ایمکس مدل P 350

4,120,000 تومان
 1. تصفیه استخر سرپوشیده تا 30 متر مکعب بر ساعت
 2. تصفیه استخر سرباز تا 20 متر مکعب بر ساعت
 3. برای تصفیه جکوزی پیشنهاد نمی شود
 4. جنس بدنه پلیمر یا HDPE مرغوب
 5. حداکثر دما :30 درجه سانتی گراد
 6. حداکثر فشار کاری :2 بار

فیلتر شنی استخر ایمکس mfv 31

14,670,000 تومان 12,320,000 تومان
 1. تصفیه استخر سرپوشیده تا 110 متر مکعب بر ساعت
 2. تصفیه استخر سرباز تا 85 متر مکعب بر ساعت
 3. جنس بدنه پلیمر یا HDPE مرغوب
 4. حداکثر دما :50 درجه سانتی گراد
 5. حداکثر فشار کاری :2.8 بار

فیلتر شنی استخر ایمکس mfv 27

8,607,000 تومان 7,140,000 تومان
 1. تصفیه استخر سرپوشیده تا 110 متر مکعب بر ساعت
 2. تصفیه استخر سرباز تا 85 متر مکعب بر ساعت
 3. جنس بدنه پلیمر یا HDPE مرغوب
 4. حداکثر دما :50 درجه سانتی گراد
 5. حداکثر فشار کاری :2.8 بار

فیلتر شنی استخر ایمکس mfv 24

8,607,000 تومان 7,140,000 تومان
 1. تصفیه استخر سرپوشیده تا 95 متر مکعب بر ساعت
 2. تصفیه استخر سرباز تا 70 متر مکعب بر ساعت
 3. جنس بدنه پلیمر یا HDPE مرغوب
 4. حداکثر دما :50 درجه سانتی گراد
 5. حداکثر فشار کاری :2.8 بار

فیلتر شنی استخر ایمکس mfv 20

7,180,000 تومان 5,990,000 تومان
 1. تصفیه استخر سرپوشیده تا 65 متر مکعب بر ساعت
 2. تصفیه استخر سرباز تا 50 متر مکعب بر ساعت
 3. جنس بدنه پلیمر یا HDPE مرغوب
 4. حداکثر دما :50 درجه سانتی گراد
 5. حداکثر فشار کاری :2.8 بار