نمایش 9 24 36

منبع کویلی ایستاده آبگرم 600 لیتری

7,900,000 
 1. 5 سال ضمانت تعویض بدنه
 2. فشار کاری تا 4 بار
 3. کویل های مسی نمره 0.7
 4. قیمت درب کارخانه
 5. مناسب برای تولید آبگرم 6 واحد مسکونی

منبع کویلی ایستاده آبگرم 500 لیتری

5,990,000 
 1. 5 سال ضمانت تعویض بدنه
 2. فشار کاری تا 4 بار
 3. کویل های مسی نمره 0.7
 4. قیمت درب کارخانه
 5. مناسب برای تولید آبگرم 4 واحد مسکونی

منبع کویلی ایستاده آبگرم 400 لیتری

5,990,000 
 1. 5 سال ضمانت تعویض بدنه
 2. فشار کاری تا 4 بار
 3. کویل های مسی نمره 0.7
 4. قیمت درب کارخانه
 5. مناسب برای تولید آبگرم 4 واحد مسکونی