دو جداره

نمایش دادن همه 7 نتیجه

منبع دوجداره آب گرم 1500 لیتری

11,500,000 
 1. جنس ورق گالوانیزه گرم ایرانی فولاد مبارکه
 2. حداقل فشار کاری 4 بار
 3. زمان تحویل فوری
 4. 5 سال ضمانت تعویض
 5. تحویل درب منزل

منبع دوجداره آب گرم 1000 لیتری

9,400,000 
 1. جنس ورق گالوانیزه گرم ایرانی فولاد مبارکه
 2. حداقل فشار کاری 4 بار
 3. زمان تحویل فوری
 4. 5 سال ضمانت تعویض
 5. تحویل درب منزل

منبع آب گرم دو جداره 800 لیتری

8,100,000 
 1. جنس ورق گالوانیزه گرم ایرانی فولاد مبارکه
 2. حداقل فشار کاری 4 بار
 3. زمان تحویل فوری
 4. 5 سال ضمانت تعویض
 5. تحویل درب منزل

منبع آبگرم دو جداره 600 لیتری

6,050,000 
 1. جنس ورق گالوانیزه گرم ایرانی فولاد مبارکه
 2. حداقل فشار کاری 4 بار
 3. زمان تحویل فوری
 4. 5 سال ضمانت تعویض
 5. تحویل درب منزل

منبع آبگرم دو جداره 500 لیتری

5,600,000 
 1. جنس ورق گالوانیزه گرم ایرانی فولاد مبارکه
 2. حداقل فشار کاری 4 بار
 3. زمان تحویل فوری
 4. 5 سال ضمانت تعویض
 5. تحویل درب منزل

منبع دوجداره آبگرم 400 لیتری

 1. جنس ورق گالوانیزه گرم ایرانی فولاد مبارکه
 2. حداقل فشار کاری 6 بار
 3. زمان تحویل فوری
 4. 5 سال ضمانت تعویض
 5. تحویل درب منزل

منبع دوجداره آبگرم 300 لیتری

منبع دوجداره آبگرم 300 لیتری توضیحات محصول منبع دوجداره آبگرم 300 لیتری  منبع دوجداره آبگرم 300 لیتری ساخته شده از