دسته بندی نشده

نمایش 9–16 از 36 نتیجه

رادیاتور پنلی ایران رادیاتور 140 سانتی

1,340,000 
 • مناسب برای اتاف خواب های تا 25 متر
 • جنس بدنه تمام ار ورق فولادی رنگ شده مقام در مقابل حرارت
 • دو کنوکتور با ضریب هدابت حرارتی بالا
 • معادل رادیاتور آلومینیومی 20پره ای ترمو
 • معادل رادیاتور آلومینیومی 17 پره کال
 • قیمت مناسب و طول عم بالا
 • ظرفیت حرارتی 2520 کیلوکالری در 140 سانت
 

رادیاتور پنلی ایران رادیاتور 120 سانتی

1,580,000 
 • مناسب برای اتاف خواب های تا 21 متر
 • جنس بدنه تمام ار ورق فولادی رنگ شده مقام در مقابل حرارت
 • دو کنوکتور با ضریب هدابت حرارتی بالا
 • معادل رادیاتور آلومینیومی 18 پره ای ترمو
 • معادل رادیاتور آلومینیومی 15 پره کال
 • قیمت مناسب و طول عم بالا
 • ظرفیت حرارتی 2160 کیلوکالری در 120 سانت
 

رادیاتور پنلی ایران رادیاتور 100 سانتی

1,340,000 
 • مناسب برای اتاف خواب های تا 16 متر
 • جنس بدنه تمام ار ورق فولادی رنگ شده مقام در مقابل حرارت
 • دو کنوکتور با ضریب هدابت حرارتی بالا
 • معادل رادیاتور آلومینیومی 14 پره ای ترمو
 • معادل رادیاتور آلومینیومی 11 پره کال
 • قیمت مناسب و طول عم بالا
 • ظرفیت حرارتی 1650 کیلوکالری در 100 سانت
 

رادیاتور پنلی ایران رادیاتور 80 سانتی

1,060,000 
 • مناسب برای اتاف خواب های تا 15 متر
 • جنس بدنه تمام ار ورق فولادی رنگ شده مقام در مقابل حرارت
 • دو کنوکتور با ضریب هدابت حرارتی بالا
 • معادل رادیاتور آلومینیومی 12 پره ای ترمو
 • معادل رادیاتور آلومینیومی 8 پره کال
 • قیمت مناسب و طول عم بالا
 • ظرفیت حرارتی 1440 کیلوکالری در 80 سانت
 

رادیاتور پنلی ایران رادیاتور 60 سانتی

820,000 
 • مناسب برای اتاف خواب های تا 10 متر
 • معادل رادیاتور آلومینیومی 9 پره ای ترمو
 • قیمت مناسب و طول عم بالا
 • ظرفیت حرارتی 1080 کیلوکالری در 60 سانت
 

مبدل حرارتی صفحه ای 1500 لیتری هپاکو hp150

5,070,000 
 • مناسب برای آبگرم بهداشتی 5 واحد مسکونی
 • مناسب برای گرمایش از کف تا 150 متر مربع
 • ظرفیت آبدهی 10000 لیتر در ساعت
 • ظرفیت حرارتی  75000 کیلو کالری درساعت
 • فشار کاری 30 بار
 

مبدل حرارتی صفحه ای آبگرم هپاکو HP 100

4,500,000 
 • مناسب برای آبگرم بهداشتی 3 واحد مسکونی
 • مناسب برای گرمایش از کف تا 100 متر مربع
 • ظرفیت آبدهی 10000 لیتر در ساعت
 • ظرفیت حرارتی  50000 کیلو کالری درساعت
 • فشار کاری 30 بار
 

مبدل حرارتی صفحه ای آبگرم هپاکو HP 80

3,760,000 
 • مناسب برای آبگرم بهداشتی 3 واحد مسکونی
 • مناسب برای گرمایش از کف تا 80 متر مربع
 • ظرفیت آبدهی 800 لیتر در ساعت
 • ظرفیت حرارتی 40000کیلوکالری درساعت
 • فشار کاری