قیمت رادیاتور پنلی

نمایش دادن همه 5 نتیجه

رادیاتور پنلی ایران رادیاتور 160 سانتی

1,580,000 
 • مناسب برای اتاف خواب های تا 21 متر
 • جنس بدنه تمام ار ورق فولادی رنگ شده مقام در مقابل حرارت
 • دو کنوکتور با ضریب هدابت حرارتی بالا
 • معادل رادیاتور آلومینیومی 18 پره ای ترمو
 • معادل رادیاتور آلومینیومی 15 پره کال
 • قیمت مناسب و طول عم بالا
 • ظرفیت حرارتی 2160 کیلوکالری در 120 سانت
 

رادیاتور پنلی ایران رادیاتور 140 سانتی

1,340,000 
 • مناسب برای اتاف خواب های تا 25 متر
 • جنس بدنه تمام ار ورق فولادی رنگ شده مقام در مقابل حرارت
 • دو کنوکتور با ضریب هدابت حرارتی بالا
 • معادل رادیاتور آلومینیومی 20پره ای ترمو
 • معادل رادیاتور آلومینیومی 17 پره کال
 • قیمت مناسب و طول عم بالا
 • ظرفیت حرارتی 2520 کیلوکالری در 140 سانت
 

رادیاتور پنلی ایران رادیاتور 120 سانتی

1,580,000 
 • مناسب برای اتاف خواب های تا 21 متر
 • جنس بدنه تمام ار ورق فولادی رنگ شده مقام در مقابل حرارت
 • دو کنوکتور با ضریب هدابت حرارتی بالا
 • معادل رادیاتور آلومینیومی 18 پره ای ترمو
 • معادل رادیاتور آلومینیومی 15 پره کال
 • قیمت مناسب و طول عم بالا
 • ظرفیت حرارتی 2160 کیلوکالری در 120 سانت
 

رادیاتور پنلی ایران رادیاتور 100 سانتی

1,340,000 
 • مناسب برای اتاف خواب های تا 16 متر
 • جنس بدنه تمام ار ورق فولادی رنگ شده مقام در مقابل حرارت
 • دو کنوکتور با ضریب هدابت حرارتی بالا
 • معادل رادیاتور آلومینیومی 14 پره ای ترمو
 • معادل رادیاتور آلومینیومی 11 پره کال
 • قیمت مناسب و طول عم بالا
 • ظرفیت حرارتی 1650 کیلوکالری در 100 سانت
 

رادیاتور پنلی ایران رادیاتور 80 سانتی

1,060,000 
 • مناسب برای اتاف خواب های تا 15 متر
 • جنس بدنه تمام ار ورق فولادی رنگ شده مقام در مقابل حرارت
 • دو کنوکتور با ضریب هدابت حرارتی بالا
 • معادل رادیاتور آلومینیومی 12 پره ای ترمو
 • معادل رادیاتور آلومینیومی 8 پره کال
 • قیمت مناسب و طول عم بالا
 • ظرفیت حرارتی 1440 کیلوکالری در 80 سانت