رادیاتور پنلی ایران رادیاتور 140 سانتی

1,390,000 تومان 1,340,000 تومان
 • مناسب برای اتاف خواب های تا 25 متر
 • جنس بدنه تمام ار ورق فولادی رنگ شده مقام در مقابل حرارت
 • دو کنوکتور با ضریب هدابت حرارتی بالا
 • معادل رادیاتور آلومینیومی 20پره ای ترمو
 • معادل رادیاتور آلومینیومی 17 پره کال
 • قیمت مناسب و طول عم بالا
 • ظرفیت حرارتی 2520 کیلوکالری در 140 سانت
 

رادیاتور پنلی ایران رادیاتور 120 سانتی

1,620,000 تومان 1,580,000 تومان
 • مناسب برای اتاف خواب های تا 21 متر
 • جنس بدنه تمام ار ورق فولادی رنگ شده مقام در مقابل حرارت
 • دو کنوکتور با ضریب هدابت حرارتی بالا
 • معادل رادیاتور آلومینیومی 18 پره ای ترمو
 • معادل رادیاتور آلومینیومی 15 پره کال
 • قیمت مناسب و طول عم بالا
 • ظرفیت حرارتی 2160 کیلوکالری در 120 سانت
 

رادیاتور پنلی ایران رادیاتور 100 سانتی

1,390,000 تومان 1,340,000 تومان
 • مناسب برای اتاف خواب های تا 16 متر
 • جنس بدنه تمام ار ورق فولادی رنگ شده مقام در مقابل حرارت
 • دو کنوکتور با ضریب هدابت حرارتی بالا
 • معادل رادیاتور آلومینیومی 14 پره ای ترمو
 • معادل رادیاتور آلومینیومی 11 پره کال
 • قیمت مناسب و طول عم بالا
 • ظرفیت حرارتی 1650 کیلوکالری در 100 سانت
 

رادیاتور پنلی ایران رادیاتور 80 سانتی

1,090,000 تومان 1,060,000 تومان
 • مناسب برای اتاف خواب های تا 15 متر
 • جنس بدنه تمام ار ورق فولادی رنگ شده مقام در مقابل حرارت
 • دو کنوکتور با ضریب هدابت حرارتی بالا
 • معادل رادیاتور آلومینیومی 12 پره ای ترمو
 • معادل رادیاتور آلومینیومی 8 پره کال
 • قیمت مناسب و طول عم بالا
 • ظرفیت حرارتی 1440 کیلوکالری در 80 سانت
 

رادیاتور پنلی ایران رادیاتور 60 سانتی

850,000 تومان 820,000 تومان
 • مناسب برای اتاف خواب های تا 10 متر
 • معادل رادیاتور آلومینیومی 9 پره ای ترمو
 • قیمت مناسب و طول عم بالا
 • ظرفیت حرارتی 1080 کیلوکالری در 60 سانت
 

دیگ فولادی آبگرم 250000 کیلوکالری حرارت بویلر

25,500,000 تومان 24,900,000 تومان
 •  مناسب برای گرمایش تا 900 متر مربع
 • گرمایش استخر های تفریحی تا 150 مکعب
 • فشار کاری : 4 بار
 • لوله داخلی:  از جنس مانیسمان بدون درز
 • نوع دیگ  شعله برگشتی
 • محفظه احتراق بزرگ
 • قیمت مناسب

دیگ فولادی آبگرم 200000 کیلوکالری حرارت بویلر

25,500,000 تومان 24,900,000 تومان
 •  مناسب برای گرمایش تا 900 متر مربع
 • گرمایش استخر های تفریحی تا 150 مکعب
 • فشار کاری : 4 بار
 • لوله داخلی:  از جنس مانیسمان بدون درز
 • نوع دیگ  شعله برگشتی
 • محفظه احتراق بزرگ
 • قیمت مناسب

دیگ فولادی آبگرم 150000 کیلوکالری حرارت بویلر

22,500,000 تومان 21,300,000 تومان
 •  مناسب برای گرمایش تا 850 متر مربع
 • گرمایش استخر های تفریحی تا 120 مکعب
 • فشار کاری : 4 بار
 • لوله داخلی:  از جنس مانیسمان بدون درز
 • نوع دیگ  شعله برگشتی
 • محفظه احتراق بزرگ
 • قیمت مناسب

دیگ فولادی 120000 کیلوکالری حرارت بویلر

18,500,000 تومان 16,900,000 تومان
 •  مناسب برای گرمایش تا 720 متر مربع
 • گرمایش استخر های تفریحی تا 90 مکعب
 • فشار کاری : 4 بار
 • لوله داخلی:  از جنس مانیسمان بدون درز
 • نوع دیگ  شعله برگشتی
 • محفظه احتراق بزرگ
 • قیمت مناسب

دیگ فولادی 102000 کیلوکالری حرارت بویلر

13,500,000 تومان 12,950,000 تومان
 •  مناسب برای گرمایش تا 650 متر مربع
 • گرمایش استخر های تفریحی تا 80 مکعب
 • فشار کاری : 4 بار
 • لوله داخلی:  از جنس مانیسمان بدون درز
 • نوع دیگ  شعله برگشتی
 • محفظه احتراق بزرگ
 • قیمت مناسب

دیگ فولادی آبگرم 92000 کیلوکالری حرارت بویلر

11,360,000 تومان 10,900,000 تومان
 •  مناسب برای گرمایش تا 520 متر مربع
 • گرمایش استخر های تفریحی تا 70 مکعب
 • فشار کاری : 4 بار
 • لوله داخلی:  از جنس مانیسمان بدون درز
 • نوع دیگ  شعله برگشتی
 • محفظه احتراق بزرگ
 • قیمت مناسب

دیگ فولادی آبگرم 82000 کیلوکالری حرارت ایران بویلر

10,860,000 تومان 10,000,000 تومان
 •  مناسب برای گرمایش تا 450 متر مربع
 • گرمایش استخر های تفریحی تا 60 مکعب
 • فشار کاری 4 بار
 • لوله داخلی از جنس مانیسمان بدون درز
 • قیمت مناسب